શ્રી બી.ડી.એસ આર્ટસ,સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ,કોલેજ,પાટણ દ્વારા સૂર્યનમસ્કાર અભિયાન..

0
11

પાટણ
હેમ. ઉ.ગુ.યુનિ. સંલગ્ન શ્રી પાટણ જૈન મંડળ સંચાલિત શ્રી બી.ડી. એસ આર્ટસ,
સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ, પાટણ દ્વારા આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી પ્રસંગે સરકાર દ્વારા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ઉજવણી અંતર્ગત 75 કરોડ સુર્યનમસ્કાર અભિયાનમાં હેમ. ઉ. ગુ. યુનિ પાટણ દ્વારા 25 લાખ જેટલા સુર્યનમસ્કાર કરવાના લક્ષ્યમાં કોલેજના N.S.S વિભાગ દ્વારા શુક્રવારના રોજ કોલેજના અધ્યાપક ડૉ. અર્પિતાબેન પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ વિધાર્થીઓને પ્રાણાયમ બાદ મંત્ર ઉચ્ચાર સાથે સૂર્ય નમસ્કાર કરાવવામાં આવ્યા હતાં.
આ અભિયાનમાં 70 જેટલા વિદ્યાર્થીઑ,કૉલેજના કા. આચાર્ય ડૉ.કમલભાઈ પંડ્યા તેમજ સમગ્ર સ્ટાફ મિત્રો જોડાયા હતાં. અને કુલ 800 જેટલા સૂર્યનમસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા.
આ કાર્યક્ર્મનું આયોજન N.S.S વિભાગ કો.ઓર્ડીનેટર ડૉ.પારસ ખમાર ના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું.
રીપોટર કમલેશ પટેલ પાટણ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here