વડાલી શહેર ની શેઠ સી.જે.હાઈસ્કૂલ માં ABVP નો પ્રશિક્ષણ વર્ગ યોજાયો..

0
9

અ.ભા.વિ.પ દર વર્ષે કાર્યકર્તા ના પ્રશિક્ષણ માટે દરેક નગર શાખા નો અભ્યાસ વર્ગ નું આયોજન કરતું હોય છે જેના અનુસંધાન એ સાબરકાંઠા જિલ્લા નો વડાલી શાખા નો અભ્યાસ વર્ગ સી.જે હાઇસ્કૂલમાં આયોજન કરવા માં આવ્યું.
જેમાં વડાલી નગર ના કાર્યકર્તાઓ એ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વર્ગ માં કાર્યકર્તા ના પ્રશિક્ષણ માટે વિવિધ સત્રો નું આયોજન કરવા માં આવ્યું હતું. વર્ગ માં વિશેષ ઉપસ્થિતિ મહેસાણા વિભાગ (સાબરકાંઠા,અરવલ્લી, મહેસાણા જિલ્લો) સહ સંયોજક જૈનિકભાઈ શાહ અને સાબરકાંઠા જિલ્લા સંયોજક ભવિકભાઈ દેસાઈ હાજર રહ્યા હતા.
અંતે વડાલી શાખા ની 2021-211 ની નગર કારોબારી ની ઘોષણા કરવા માં આવી હતી. જેમાં નગર અધ્યક્ષ તરીકે દિવ્યંગભાઈ ભ્રમભટ્ટ, નગરમંત્રી તરીકે કેવલભાઈ રાવ સહિત વિવિધ ઘોષણાઓ કરવા માં આવી હતી.

રિપોર્ટર..રમેશ પટેલ..વડાલી

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here