વડાલી તાલુકા પંચાયત ના મનરેગા સ્ટાફ દ્વારા તાલુકા પ્રમુખ અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી ને યોગ્ય માગણીઓ સાથે આવેદન આપ્યું,

0
13

તાલુકા વિકાસ અધિકારી બલવંત સિંહ રાજપૂત ને આવેદનપત્ર અપાયું.

સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી તાલુકા પંચાયત ના મનરેગા શાખા ના સ્ટાફ દ્વારા યોગ્ય માગણીઓ સાથે વડાલી તાલુકા પંચાયત ના પ્રમુખ બાબુભાઈ ખાંટ અને તાલુકા વિકાસ અધિકારી ને આવેદન પત્ર આપ્યું જેમાં સ્પષ્ટ માગણી કરવામાં આવી છે કે મનરેગા શાખા મા ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ ને ૧૧ અગિયાર માસ કરાર આધારિત કર્મચારીઓ ને દસ વર્ષ નો સમય ઉપર નોકરી કરવા છતાં આજ દિન સુધી તેમની માગણીઓ ને લઈ ગુજરાત રાજ્ય સ્તર સુધી આવેદન આપવામાં આવ્યા છે પણ આજ દિન સુધી કોઈ નક્કર પરિણામ મળેલ નથી અને પોતાની માગણીઓ ના સંતોષતા આજે વડાલી તાલુકા પંચાયત ના મનરેગા શાખા ના કર્મચારીઓ દ્વારા આવેદન આપી યોગ્ય રજુઆત કરવામાં આવી હતી જે સમયેઉપસ્થિત મનરેગા એ.પી.ઓ અને ગ્રામ રોજગાર અને તમામ સ્ટાફ હાજર રહ્યા હતા,

તસવીર અને અહેવાલ…રમેશ પટેલ..વડાલી

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here