વડાપ્રધાન શ્રીના જન્મદિવસ નિમિત્તે વ્યારા ના સાદડવાણ પ્રા. શાળાના બાળકોને ફ્રૂટ તથા બોલપેન, પેસિલ ની કીટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.વ્યારા….

0
9

વડાપ્રધાન શ્રીના જન્મદિવસ નિમિત્તે વ્યારા તાલુકા નું સાદડવાણ પ્રાથમિક શાળા સાદડવાણ ના બાળકોને ફ્રૂટ તથા બોલપેન, પેસિલ ની કીટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. માનનીય શ્રી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજી ની જન્મદિવસ નિમિત્તે વ્યારા તાલુકા નું સાદડવાણ ગામના સરપંચ શ્રી અલ્પેશભાઈ ગામીત અને વડીલો દ્વારા પાથમિક શાળા સાદડવાણ ના બાળકોને ફ્રૂટ તથા બોલપેન પેસિલ ની કીટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમચાંપાવાડી શક્તિ કેન્દ્ર સાદડવાણ ખાતે રાખવા આવેલ હતું.રિપોર્ટ :- મુનિન્દ્ર પટેલ ..દાહોદ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here