વડગામ તાલુકાના જલોત્રા પી એચ સી ના સબ સેન્ટર વણસોલ ખાતે સગર્ભા માતાઓ નો વિનામુલ્ય આરોગ્ય ચકાસણી કેમ્પ યોજાયો

0
4

વડગામ તાલુકાના જલોત્રા પી એચ સી ના સબ સેન્ટર વણસોલ ખાતે વડગામ તાલુકા બ્લોક હેલ્થ ઓફીસર પ્રકાશભાઈ ચૌધરી ના માર્ગ દર્શન હેઠળ સગર્ભા માતાઓ નો આરોગ્ય ચકાસણી કેમ્પ યોજાયેલ જેમાં જલોત્રા પી એચ સી ના ડોકટર શ્રીમતી નિમિકાબેન પટેલ આયુષ્ય એમ ઓ ડોક્ટર જયશ્રીબેન પ્રજાપતિ,, જેમાં વૈશ્ર્વિક કોરોના મહામારી અર્તગત સર્ગભા માતાઓ ને વિનામુલ્ય આરોગ્ય ચકાસણી કેમ્પ નુ આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતું જેમાં જલોત્રા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ના સુપર વાઈઝર વિનોદ ભાઈ મેવાડા,, મણીબેન ઈલાસીયા,,ફિ, હે સુ, મંજુબેન પટેલ,, નરેશભાઈ પરમાર તેમજ આશા વર્કર બહેનો ,ફેસીલેટર અને સગર્ભા બહેનો હાજર રહેલ જેમા સગર્ભા માતાઓ ની આરોગ્ય ચકાસણી માટે ડોક્ટર દર્શન ડી કેલા હાજર રહેલ જેમા સગર્ભા માતાઓ ની આરોગ્ય ચકાસણી માટે લેબોટરી તપાસ, RTPcR ટેસ્ટીંગ અને સગર્ભા માતાઓ ને વેકસીલેશન પણ આપવામાં આવ્યું હતું જયારે સગર્ભા માતાઓ ને પૌષ્ટિક આહાર અને પોષણ મળે તે માટે મગનુ વિતરણ કરવામાં આવેલ અને વણસોલ ખાતે જલોત્રા પી એચ સી ના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સગર્ભા માતાઓ ની વિના મૂલ્યે આરોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવી હતી

રીપોર્ટ,, અબ્બાસ મીર વડગામ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here