મહિલાઉપ પ્રમુખ કોમલપટેલ દ્વારા મૌનરેલી અને રામધૂન નું આયોજન કરવા માં આવ્યું

0
3

લોકલાડીલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની સુરક્ષા અને લાંબા આયુષ્ય માટે ગાંધીનગર મહાનગર મહિલા મોરચાના ઉપપ્રમુખ કોમલ બેન પટેલ ની અધ્યક્ષતા માં વોર્ડ નંબર ૧(રાંધેજા ,૨૫,૨૬) માં મૌન રેલી તથા રામધૂન નું આયોજન કરવામાં આવ્યું.જેમાં ગાંધીનગર મહાનગર મહિલા મોરચાના મંત્રી કાજલબેન પટ્ટણી તેમજ વોર્ડના મહિલા કોર્પોરેટર શ્રી ,વોર્ડ નંબર ૧ ના મહિલા મોરચાના પ્રમુખ મધુબેન પરમાર ,ઉપપ્રમુખ સર્મિષ્ઠાબેન ,મંત્રી વિમ્પલબેન તથા કોમલબેન ની મહિલા ટીમ હાજર રહી ..

બનાસ ગૌરવ દૈનિક ન્યૂઝ
જીતેન્દ્ર પટેલ અડાલજ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here