બનાસ ગૌરવ.. ઇફેક્ટ.. ઇડર..તંત્ર દ્વારા બડોલી બસ્ટેન્ડ આગળ પડેલ ખાડો પુરવામાં આવ્યો

0
9

બડોલી બસ્ટેન્ડ આગળ પડેલ ઝોખમી ખાડો પુરવા તંત્ર લાપરવાહ જોવા મળ્યું હતું.પરંતુ સમાચાર પ્રસિદ્ધ થતા તંત્ર ની ઊંઘ ઊડી હોય તેમ જવાબદારી નો ખ્યાલ આવતા ખાડો પુરવા દોડતું થયું હતું. આ બાબતે કર્મચારી એ જણાવ્યું હતુંકે ખાડામાં પાણી સુકાવાની રાહ જોઈ હતી.પરંતુ ફરી વરસાદ પડતાં પાણી ભરાઇ જતું હતું. જેને લઈ ને થોડું લેટ થયું હતું છેવટે કોન્ક્રીટ માલ બનાવી ખાડો પુરી દીધો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here