બનાસકાંઠા મહાકાલ સેના પ્રમુખ શ્રી દ્વારા ગુજરાત રાજ્ય ના શિક્ષણ મંત્રી શ્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલા નું સન્માન….

0
2

કાંકરેજ તાલુકાના વડા ગામ ના બનાસકાંઠા જિલ્લા ના મહાકાલ સેના પ્રમુખ શ્રી શૈલેષભાઈ ઉર્ફે સૂર્યાભાઈ વાઘેલા તેમજ ચિનુભા વાઘેલા તેમજ અનુભા વાઘેલા તેમજ અન્ય મહાનુભવો દ્વારા કાંકરેજ તાલુકાના ખારિયા ગામના ધારાસભ્ય શ્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલા ને ગુજરાત રાજ્ય ના શિક્ષણ મંત્રી માં સમાવેશ થતાં કાંકરેજ તાલુકાના મહાકાલ સેના પ્રમુખ શ્રી શૈલેષભાઈ ઉર્ફે સૂર્યાભાઈ દ્વારા મહાકાલ સેના ની તસવીર આપી ગુજરાત રાજ્ય ના શિક્ષણ મંત્રી શ્રી કિર્તિસિહ વાઘેલા નું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું…

અહેવાલ શ્રી વેલાભાઈ પરમાર ..કાંકરેજ બનાસકાંઠા

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here