બડોલી પ્રા. શાળા નં. 1 ખાતે સ્વચ્છતા પખવાડિયા અંતર્ગત કાર્યક્રમ..

0
4

સ્વચ્છતા પખવાડિયા અંતર્ગત હેન્ડ વોશ ડેની ઉજવણી બડોલી પ્રાથમિક શાળા નંબર 1 ખાતે કરવામાં આવી હતી. જે અંતર્ગત 8 સપ્ટેમ્બર 2021 ને બુધવાર ના રોજ હેન્ડ વોસ ડે ની કામગીરી પ્રજાપતિ ભાનુબેન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. ભાનુબેન દ્વારા બાળકોને હેન્ડ વોશિંગ કઈ રીતે કરવું તેની સમજ આપવામાં આવી હતી .તેમજ બાળકો ને હેન્ડ વોશિંગ કરી બતાવવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે શાળા સ્ટાફ સહિત આચાર્ય અરવિંદ દિક્ષિત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here