ફિનોલેક્સ પાઇપ કંપની દ્વારા છેલ્લા 10 વર્ષથી માઈ ભક્તો માટે લાગતો સેવા કેમ્પ

0
7

ગુજરાતનાં શક્તિપીઠ અંબાજીના ભાદરવી પૂનમના મહામેળામાં પદયાત્રીઓની સેવામા ફીનોલેક્સ પાઇપ દ્વારા છેલ્લા 10 વર્ષથી દાંતા અને વડાલી ખાતે કેમ્પ લગાવી માઈ ભક્તોની સેવા કરવામાં આવી રહી છે. આ બંને રૂટ પર 50-50 જેટલાં વ્યક્તિઓ દ્વારા સેવા કરવામાં આવી રહી છે

જેમાં કંપની અધિકારીઓ, ડીલર, રિટેલર તેમજ પ્રોફેશનલ ડોક્ટર ખડેપગે સેવા કરી રહ્યા છે. આ બંને સેવા કેમ્પમાં મેડિકલ સેવાઓ, પ્રસાદ તેમજ પીપી બેગ નું વિતરણ કરાઈ રહ્યું છે.

છેલ્લા 10 વર્ષથી સેવા કરતા આ ફીનોલેક્સ પાઇપના આ સેવા કેમ્પમા પદયાત્રા કરી આવતા લાખો માઇભક્તો પણ સેવા લઇ કેમ્પ સંચાલકોની સેવાને બિરદાવી રહ્યા છે.

બનાસકાંઠાના કંપનીના સેવા કેમ્પમાં ખાસ રાકેશભાઈ પટેલ ઉત્તર ગુજરાત સેલ્સ મેનેજરની દેખરેખમા આ કેમ્પ મા તમામ પ્રકારની સેવાની ખાતરી પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ફીનોલેક્સ પાઇપ કંપનીના સેવા કેમ્પના કાર્યને પણ દર વર્ષે વખાણવામાં આવે છે અને સાથે જ સન્માનપત્ર આપી ભાવથી સન્માન કરવામાં પણ આવે છે. આ કેમ્પ મા સેવા તેમજ સ્વછતાનું પણ એટલું જ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે જેથી માઈ ભક્તો પણ સેવાની અનેરી હૂંફ મેળવી પોતાની થકાનને દુર કરે છે. આ વિશે ફીનોલેક્સ પાઇપ કંપનીના ઉત્તર ગુજરાત સેલ્સ મેનેજર જોડે વાત કરતા સેવા કેમ્પ વિશે વિશેષ માહિતી આપવામાં આવી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here