ફતેપુરા તાલુકા ખાતે યોગ ટ્રેનર ના સર્ટિ વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા

0
4

ફતેપુરા તાલુકાના મામલતદાર હસ્તે વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા

સુખસર
આજે રોજ તારિખ 29/09/2021 ના રોજ ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા 1 માસની તાલિમ યોગ ટ્રેનર ને આપવા આવી હતી ત્યાર બાદ 7 દિવસ ઓનલાઈન તાલિમ આપવામાં આવી. ત્યાર પછી ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા યોગ ટ્રેનરો ને પ્રમાણપત્રો આપવામાં આવ્યા હતા.. મામલતદાર પરમાર સાહેબના તેમજ ફતેપુરા તાલુકાના યોગ કોચ ધુળાભાઈ રામાભાઈ પારગી ભીતોડી પ્રાથમિક શાળા આચાર્ય શંકરભાઈ કટારા હાજર રહ્યા હતા

રીપોર્ટ રાહુલ ચારપોટ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here