પ્રાંતિજ ના સાદોલીયા ગામમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી.

0
1

આજરોજ પ્રાંતિજ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડૉ.એ .એચ.સોલંકી  અને પ્રા.આ.કેન્દ્ર મજરા ડૉ. હિરલ બેન ના માર્ગદર્શન હેઠળ સાદોલીયા ગામમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.જેમાં આલબેન્ડાઝોલ ગોળી વિશે માહીતી આપી, હેન્ડવોશ અંગે માહીતી આપી,એનેમીયા વિશે,સમતોલ ખોરાક વિશે,IFA ગોળી વિશે, હીમોગ્લોબીન નુ મહત્વ, વ્રૂધિ અને વિકાસ અંગે,THV ભાવનાબેન માસિકધર્મ -માસીક વખતે રાખવાની સ્વચ્છતા અંગે તેમજ કિશોરીઓને પેડ નુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું,લર્નિંગ પ્રોબ્લેમ અંગે,તેમજ કૉરૉના કાળ માં રાખવાની સાવચેતી અંગે માહીતી આપવામાં આવી.ત્યારે એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર-લુહાર મોઈન,
THV ભાવનાબેન આશા બહેનો
ઉપસ્થિત રહી હતી

*અલ્પેશ નાયક સાબરકાંઠા*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here