પ્રાંતિજ ના રાસલોડ અને કેશરપૂરા ગામમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી .

0
2

આજ રોજ પ્રાંતિજ તાલુકાના બાલિસણા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના મેડિકલ ઓફિસર ડૉ.આર કે યાદવ અને આયુષ્ય એ.મો જ્યૉશનાબેન ના માર્ગદર્શન હેઠળ રાસલોડ અને કેશરપૂરા ગામમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી . જેમાં કિશોરીએ હાજરી આપી હતી. એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર લુહાર મોહીન દ્વારા એનીમીયા , ન્યુટ્રિશન વિશે IFA ગોળી વિશે તેમજ તેનાં ફાયદા વિશે માહીતી આપવામાં આવી.અને બધી કિશોરીઓને વીકમાં એક વાર આર્યન ની ગોળી ગળવી તેનાં વિશે ચર્ચા કરવાંમાંઆપી.કિશોરીઓને મુંઝવતા પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી.દરેક કિશોરીઓનુ વજન ઊંચાઈ અને બી એમ આઇ કરવામાં આવ્યું.કિશોરીઓને માસિક સમસ્યા અને માસિક વખતે રાખવાની સ્વચ્છતા વિશે સમજૂતી આપી સાથે કિશોરીઓને પેડ નું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું. STS જ્યોતીકાબેન દ્વારા ટી બી અંગે સચોટ માહિતી આપવામાં આવી. જેમાં એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર લુહાર મોહીનSTS જ્યોતીકાબેન તેમજઆશાબેહેનો ઉપસ્થિત રહી હતી..

અલ્પેશ નાયક. પ્રાંતિજ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here