પ્રાંતિજ ના મજરા ગામમાં પિયર એજ્યુકેટર ક્લબ મિટીગ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું

0
22

સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ના મજરા ગામમાં તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડો.એ. એચ. સોલંકી સર  અને મજરા પી. એચ. સી મેડિકલ ઓફિસર ડૉ.હિરલ પટેલ મેડમ ના માર્ગદર્શન હેઠળ મજરા માં પિયર એજ્યુકેટર ક્લબ મિટીગ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં પિયર એજ્યુકેટર એ હાજરી આપી હતી. એડોલેશન્ટ હેલ્થ કાઉન્સેલર લુહાર મોહીન એ એનીમીયા વિશે ચર્ચા કરી ન્યુટ્રિયશન વિશે માહીતી આપી /કિશોરોને વ્યશન ને લીધે થતા શારીરિક તેમજ આર્થિક નુકશાન વિશે સમજાવ્યુ / IFA ગોળી વિશે તેમજ તેનાં ફાયદા વિશે અને બધા પીઅર એજ્યુકેટર ને તેમની આજુ બાજુ રહેતા કિશોર-કિશોરીઓને વીકમાં એક વાર આયન ની ગોળી ગરાવવી તેનાં વિશે ચર્ચા કરવાંમાં આવી./૧૮ થી ઉપરનાને દરેક વ્યક્તિને વેક્સીન માટે પ્રોશાહીત કરવા સમજણ આપવી. મેડિકલ ઓફિસર દ્વારા કિશોરીઓને માસિક સમસ્યા અને સ્વચ્છતા વિશે સમજૂતી આપી.MPHS દ્વારા વાહક્જન્ય રોગો વિશે માહિતી આપી. તેમજ તેમને મુંઝવતા પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.  દરેક પિયર એજ્યુકેટર ને કીટ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર લુહાર મોહીન, MO ડૉ. હિરલ પટેલ મેડમ, આશા બહેનો, આશા ફેસિલેટર,MPHs પ્રગ્નેશ મોદી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

*અલ્પેશ નાયક સાબરકાંઠા*
*મો.8000929130*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here