પ્રાંતિજ ના મજરા ગામમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી.

0
4

આજરોજ પ્રાંતિજ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડૉ એ એચ સોલંકી ના પ્રા.આ.કેન્દ્ર મજરા મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. હિરલ બેન ના માર્ગદર્શન હેઠળ મજરા ગામમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી.જેમાં લુહાર મોહીન કિશોરીઓને આલબેન્ડાઝોલ ગોળી વિશે , હેન્ડવોશ અંગે,એનેમીયા વિશે,સમતોલ ખોરાક વિશે,IFA ગોળી વિશે માહિતી આપવામાં આવી. ડૉ. હિરલ મેડમ દ્વારા કિશોરીઓને પ્રજનન અને સ્વાસ્થય વિશે હીમોગ્લોબીન નુ મહત્વ, વ્રૂધિ અને વિકાસ અંગે માહિતી આપી.તેમજ સુપરવાઇજર જશીબેન કિશોરીઓને માસિકધર્મ -માસીક વખતે રાખવાની સ્વચ્છતા અંગે તેમજ કિશોરીઓને પેડ નુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું તેમજ અત્યારે ચાલી રહેલા કૉરૉના કાળ માં રાખવાની સાવચેતી અંગે માહીતી આપવામાં આવી.
મેડિકલ ઓફિસર ડૉ હિરલ મેડમ
એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર-
લુહાર મોઈન સુપરવાઇજર જસીબેન આશા ફેસિલેટર
આશા બહેનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

*અલ્પેશ નાયક સાબરકાંઠા*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here