પ્રાંતિજ ના પોગલૂ માં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી.

0
10

પ્રાંતિજ ના પોગલૂ માં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી.

આજ રોજ પોગલૂ પી. એચ. સી ડૉ.એ એચ સોલંકી  ના માર્ગદર્શન હેઠળ પોગલૂમા એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી.  જેમાં  કિશોર-કિશોરીઓ એ હાજરી આપી હતી. જેમાં આયુષ મેડિકલ ઓફિસર ડૉ.નીમેષ ચૌધરી  કિશોર અને કિશોરીઓને પ્રજનન અને સ્વાસ્થ્ય વિશે/કિશોર અવસ્થામાં શારીરિક અને ભાવાત્મક અને માનસિક ફેરફાર વિશે/ એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર લુહાર મોહીન દ્વારા એનીમીયા \ ન્યુટ્રિશન વિશે માહીતી આપી / IFA ગોળી વિશે તેમજ તેનાં ફાયદા વિશે અને કિશોર -કિશોરીઓને વીકમાં એક વાર આયન ની ગોળી ગળવી તેનાં વિશે ચર્ચા કરવાંમાં આપી.કિશોરીઓને માસિક સમસ્યા અને સ્વચ્છતા વિશે સમજૂતી આપી અને દરેક કિશોરીઓને પેડ નુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું. જેમાં આયુષ ઓફિસર ડૉ.નીમેષ ચૌધરી
એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર લુહાર મોહીન ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

*અલ્પેશ નાયક સાબરકાંઠા*
મો.8000929130

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here