પ્રાંતિજના દલાની મુવાડી ગામના સબસેન્ટરમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી.

0
17

પ્રાંતિજ ના  દલાની મુવાડી ગામના સબસેન્ટરમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી.

આજરોજ પ્રાંતિજ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડૉ. એ એચ સોલંકી સર અને  પ્રા.આ.કેન્દ્ર બાલિસણાના મેડિકલ ઓફિસર ડૉ.આર કે યાદવ સરના માર્ગદર્શન હેઠર  દલાની મુવાડી ગામની  સબસેન્ટરમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી.આજની કિશોરી ભવિષ્યની માતા છે તેમના માટે પોતાનુ સ્વાસ્થ્ય કેટલુ મહત્વનું છે તે અંગે કિશોરીઓને હેન્ડવોશ અંગે માહીતી આપી,એનેમીયા વિશે,સમતોલ ખોરાક વિશે,આલબેન્ડાઝોલ ગોળી વિશે માહીતી આપી,IFA ગોળી વિશે અને આઈ એફ એ ટેબલેટ લેવાથી થતા ફાયદા વિશે, હીમોગ્લોબીન નુ મહત્વ, વ્રૂધિ અને વિકાસ અંગે,માસિકધર્મ -માસીક વખતે રાખવાની સ્વચ્છતા અંગે તેમને માહિતી આપવામાં આવી.તેમજ પીઅર એજ્યુકેટરઓને કીટ નુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું,
એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર-લુહાર મોઈન,
સી. એચ. ઓ અમિત ભાઈ
એફ એચ ડબ્લ્યુ રેખાબેન ચૌધરી
આશા બહેનો,આશા ફેસિલેટર
પીઅર એજયુકેટર ઉપસ્થિતરહ્યા હતા.

અલ્પેશ નાયક સાબરકાંઠા
મો.8000929130


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here