પ્રાંતિજ ના દલપૂર ગામમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી .

0
6

આજ રોજ પ્રાંતિજ તાલુકાના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. પાર્થ પટેલ ના માર્ગદર્શન હેઠળ દલપૂર ગામમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી . જેમાં કિશોરીએ હાજરી આપી હતી. એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર લુહાર મોહીન દ્વારા એનીમીયા , ન્યુટ્રિશન વિશે IFA ગોળી વિશે તેમજ તેનાં ફાયદા વિશે માહીતી આપવામાં આવી.અને બધી કિશોરીઓને વીકમાં એક વાર આર્યન ની ગોળી ગળવી તેનાં વિશે ચર્ચા કરવાંમાં આપી.FHW સવિતા બેન કિશોરીઓને મુંઝવતા પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી. કિશોરીઓને માસિક સમસ્યા અને માસિક વખતે રાખવાની સ્વચ્છતા વિશે સમજૂતી આપી સાથે કિશોરીઓને પેડ નું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું.આ કાર્યક્રમ માંએડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર લુહાર મોહીન FHW:-સવિતાબેનઆશાબહેનો ઉપસ્થિત રહી હતી..

અલ્પેશ નાયક.પ્રાંતિજ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here