પ્રાંતિજ ના ગલેસરા ગામની આંગણવાડીમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી.

0
5

પ્રાંતિજ ના ગલેસરા ગામની  આંગણવાડીમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી.

આજરોજ સાબરકાંઠા જિલ્લાના  પ્રાંતિજ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડૉ. એ એચ સોલંકી સર અને  પ્રા.આ.કેન્દ્ર મજરાના મેડિકલ ઓફિસર ડૉ.હિરલ પટેલ મેડમના માર્ગદર્શન હેઠર  ગલેસરા ગામની  આંગણવાડીમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી.આજની કિશોરી ભવિષ્યની માતા છે તેમના માટે પોતાનુ સ્વાસ્થ્ય કેટલુ મહત્વનું છે તે અંગે કિશોરીઓને હેન્ડવોશ , એનેમીયા વિશે,સમતોલ ખોરાક વિશે,આલબેન્ડાઝોલ ગોળી વિશે માહીતી આપી,IFA ગોળી વિશે અને આઈ એફ એ ટેબલેટ લેવાથી થતા ફાયદા વિશે, હીમોગ્લોબીન નુ મહત્વ, વ્રૂધિ અને વિકાસ અંગે,માસિકધર્મ -માસીક વખતે રાખવાની સ્વચ્છતા અંગે તેમને માહિતી આપવામાં આવી સાથે સાથે દરેક કિશોરીઓને પેડ નુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું.તેમજ પીઅર એજ્યુકેટર દ્વારા દરેક કિશોરીઓનુ વજન ઊંચાઈ કરવામાં આવ્યું.TB સુપરવાઇજર જ્યોતીકા બેન દ્વારા કિશોરીઓને ટી બી અંગે સચોટ માહિતી આપી.
એડોલેશન હેલ્થકાઉન્સેલર-લુહાર મોઈન, STS જ્યોતીકાબેન સૉનારા.પીઅર એજયુકેટર હાજર રહ્યા હતા.

*અલ્પેશ નાયક સાબરકાંઠા*
મો.8000929120

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here