પ્રાંતિજ ના કતપૂર ગામની આંગણવાડીમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી

0
9

સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડૉ. એ એચ સોલંકી સર અને પ્રા.આ.કેન્દ્ર મજરાના મેડિકલ ઓફિસર ડૉ.હિરલ બેનના માર્ગદર્શન હેઠળ આજે કતપૂર ગામની આંગણવાડીમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી.આજની કિશોરી ભવિષ્યની માતા છે તેમના માટે પોતાનુ સ્વાસ્થ્ય કેટલુ મહત્વનું છે તે અંગે કિશોરીઓને હેન્ડવોશ અંગે માહીતી આપી,એનેમીયા વિશે,સમતોલ ખોરાક વિશે,આલબેન્ડાઝોલ ગોળી વિશે માહીતી આપી,IFA ગોળી વિશે અને આઈ એફ એ ટેબલેટ લેવાથી થતા ફાયદા વિશે, હીમોગ્લોબીન નુ મહત્વ, વ્રૂધિ અને વિકાસ અંગે,માસિકધર્મ -માસીક વખતે રાખવાની સ્વચ્છતા અંગે તેમજ કિશોરીઓને કીટ નુ વિતરણ કરવામાં આવ્યું,
એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર-લુહાર મોઈન, આશા બહેનો ઉપસ્થિત રહી હતી

અલ્પેશ નાયક
મો.8000929130

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here