નગરપાલિકા ના ચીફ ઓફિસર એસ ટી પી પ્લાન્ટ ની સાઇટ પર મુલાકાત

0
10

આજ રોજ સાબરકાંઠા જિલ્લાના વડાલી શહેર મા નગરપાલિકા વિસ્તાર માં મદારી વસાહત જોડે એસ ટી પી પ્લાન્ટ નું બાંધકામ ચાલું છે તેનુ આજ રોજ નગરપાલિકા ના ચીફ ઓફિસર સાહેબ શ્રી અમિતભાઈ. પંડ્યા તથા ઉપપ્રમુખ શ્રી જીતુભાઈ.પટેલ તથા કારોબારી ચેરમેન શ્રી જયદીપસિંહ હડિયોલ. તથા પાલીકા ના સદસ્ય શ્રી કે. ડી. પરમાર તથા સ્ટાફ સાથે આરોગ્ય ની ડમપ સાઇટ ની મુલાકાત લઈ જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી…

રિપોર્ટર .નાયી જીતુભાઈ. વડાલી….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here