ધી ચાણસ્મા નાગરિક સહકારી બેંક લી .પ્રમુખ શ્રી પટેલ રાજુભાઈ નારાયણદાસ (સુરાણી) ચાણસ્મા હાલ.વાપી

0
14
ધી ચાણસ્મા નાગરિક સહકારી બેંક લી .પ્રમુખ શ્રી પટેલ રાજુભાઈ નારાયણદાસ (સુરાણી) ચાણસ્મા હાલ.વાપી
પ્રમુખ બનાવવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન

ચાણસ્મા નાગરિક બેન્ક તમામ નવનિયુક્ત સભાસદો ને ખુબ ખુબ અભિનંદન

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here