દાહોદ જિલ્લાના હિમાલા પ્રાથમિક શાળા ખાતે ૧ થી ૫ વર્ગ ના , નાના બાળકોને સ્કૂલ સ્કૂલ યુનિફોર્મ વિતરણ કરવામાં આવ્યું

0
4

દાહોદ જિલ્લાના હિમાલા પ્રાથમિક શાળામાં ૧ થી ૫ ધોરણે ભણતા નાનાં બાળકોને સ્કૂલ યુનિફોર્મ કાપડ તેમજ દફતર વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં વેલ્ફેર અંકલેશ્વર તરફ થી હિમાલા પ્રાથમિક શાળામાં બાળકોને કાપડ આપવામાં આવ્યું હતું જેમાં હિમાલા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક ગણ મળી સિલાઇ નો ખર્ચ ઉઠાવશે જેમાં SMC ના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા તેમજ તમામ દાતાશ્રીઓ તેમજ શિક્ષક ગણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

રિપોર્ટ:દિપક લબાના
ઝાલોદ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here