દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ તાલુકા કારઠ ગામનો યુવક બોડી બિલ્ડર સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમે આવ્યું

0
3

લબાના સમાજનું ગૌરવ વધારતો કાર્ય

દાહોદ જિલ્લાના ઝાલોદ તાલુકામાં આવેલ લીમડી શહેરના નજીક આવેલ ગોકુળ રૂડોગામ જેમાં કારઠ ગામમાં રહેતું યુવક ઉત્કર્ષભાઈ સુંદરભાઈ ઝાડ પુત્ર નાની એવી ૨૧ વર્ષ ની ઉંમરમાં અનોખી બોડી બિલ્ડર સ્પર્ધામાં વડોદરા ખાતે તા: ૦૪/૦૧/૨૦૨૨ ના બુધવાર ના રોજ ભાગ ભજવ્યો હતો જેમાં આ બોડી બિલ્ડર સ્પર્ધામાં ઉત્તીર્ણ વિજેતા થયા હતા જેમાં ઉત્કર્ષભાઈ સુંદરભાઈ ઝાડ લબાના ગોલ્ડ મેડલ તેમજ ડ્રોફી સાથે સન્માનિત કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં સમાજનુ ગૌરવ વધારતાં લોકો ને આનંદ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો તેમજ લબાના સમાજનું ગૌરવ વધાર્યું હતું

રિપોર્ટ:દિપક લબાના
ઝાલોદ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here