તલોદ માં વકતાપુર માં મંત્રીશ્રી ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર નો સન્માન સત્કાર કરવાં માં આવ્યું

0
14

તલોદ માં વકતાપુર માં મંત્રીશ્રી ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર નો સન્માન સત્કાર કરવાં માં આવ્યું તેમાં કુમારીકા એ કુમ કમ વીજય તિલક કરી ફુલ હાર પહેરાવી ગામ ના આગેવાનો એ ગામ ની સેવા મંડળીના આગેવાનો એ ગામ ની દુધ મંડળીના આગેવાનો એ ફુલ હાર પહેરાવી મંત્રીશ્રી નું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું
જે પ્રસંગે તલોદ તાલુકાના સંગઠ્ઠન પ્રમુખ શ્રી કલ્પેશભાઈ પટેલ, મહામંત્રી શ્રી વી. ડી. ઝાલા તલોદ તાલુકાના મામલતદાર શ્રી અગરસિંહ ચૌહાણ, સાબરકાંઠા જિલ્લા ડેલિગેટ શ્રી ગણપતસિંહ ઝાલા તલોદ શહેર સંગઠન પ્રમુખ શ્રી દામોદર ભાઈ પટેલ મહામંત્રી વિનુભાઈ સુથાર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

કમલેશ પટેલ તલોદ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here