તલોદના અણીયોડ પીએચસીના સલાટપુર સબ-સેન્ટર ખાતે એડોલેશન હેલ્થ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી

0
8

તલોદ ના અણીયોડ પીએચસી ના સલાટપુર સબ-સેન્ટર ખાતે એડોલેશન હેલ્થ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી

આજ રોજ તલોદ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર વિ જે મુગટ સર ના માર્ગદર્શન હેઠળ પીએચસી અણીયોડ નાં સલાટપુર  સબ સેન્ટરમાં એડોલેશન હેલ્થ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી જેમાં વજન,ઉંચાઇ,બીએમઆઇ અને એચબી કરવામાં આવ્યુ પોષણ અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ,તરુણાવસ્થા અને સંબંધિત ફેરફાર ,માનસિક આરોગ્ય અને ઇજાઓ , આઇએફએ + એલ્બેંડાઝોલ ટેબલેટ ,આર.ટી.આઈ એસ.ટી.આઈ.,જાતીય અને પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય.જેવી માહીતી આપવામાં આવી જેમાં એડોલેશન હેલ્થકાઉન્સેલર,સીએચઓ,એ  એન એમ બેન,એમ પી એચ ડબલ્યુ ભાઇ, આશા વર્કર અને આંગણવાડી કાર્યકર દ્વારા માહીતી આપવામાં આવી હતી

*અલ્પેશ નાયક સાબરકાંઠા*
*મો.8000929130*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here