તલોદ તાલુકા ના બાલીસણા ગાંમમા એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી

0
9

સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ તાલુકા ના બાલીસણા ગાંમમા એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી જેમાં એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર દ્વારા તરુણાવસ્થામાં થતાં શારીરિક માનસિક જાતીય ફેરફારો,માસિક ચક્ર અને તે દરમિયાનની સ્વચ્છતા,ઓછી ઉંમરમાં લગ્ન,આરટીઆઇ એસટીઆઇ,આઇએફએ અને એલ્બેંડાઝોલ ગોળી વિશેનું આરોગ્યલક્ષી માર્ગદર્શન આપ્યુ અને કિશોરીઓનું વજન,ઉંચાઇ અને બીએમઆઇ કરવામાં આવ્યું અને કિશોરીઓ ને પેડ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

કમલેશ પટેલ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here