ઝાલોદ તાલુકામાં આવેલ બેંક ઓફ બરોડા નું એ.ટી.એમ ATM કેટલાંય દિવસથી બંધ હાલતમાં જોવા મળ્યો

0
7

ઝાલોદ તાલુકામાં આવેલ પ્રભુતા પાર્ટી પ્લોટ ની બાજુ માં આવેલ બેંક ઓફ બરોડા નું એ.ટી.એમ ATM કેટલાંય દિવસથી બંધ હાલતમાં જોવા મળી રહ્યો તેમજ આ, એ‌.ટી.એમ.મા કોઈ પણ પ્રકારની સફાઈ કામગીરી કરવામાં આવતી નથી ત્યારે બેંક ઓફ બરોડા ના ગ્રાહકો માટે બહું તકલીફ જોવા મળી રહી છે ત્યારે ગ્રાહકો દ્વારા આ એ.ટી.એમ જલ્દીથી નિવારણ આવે તેવું લોકો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી રહી છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here