જસનપુર ગાંમમા એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી

0
10

આજ રોજ તલોદ તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડો વિનોદ.જે મુંગડ તેમજ મેડીકલ ઓફિસર ડૉ મનોજ વાલમીયા ના માર્ગદર્શન હેઠળ પીએચસી આંત્રોલી નાં જસનપુર ગાંમમાં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી
પોષણ અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ
તરુણાવસ્થા અને સંબંધિત ફેરફાર આઇએફએ +
એલ્બેંડાઝોલ જાતીય અને પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય.ઉપરના વિશેની માહીતી આપવામાં આવી જેમાં એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર, આશા વર્કર અને આંગણવાડી કાર્યકર દ્મરા માહીતી આપવામાં આવી અને કિશોરીઓ ને પેડ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

કમલેશ પટેલ …તલોદ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here