છાયાબેન ત્રિવેદી ની બ્રહ્મસમાજ જિલ્લા મહિલા પ્રમુખ તરીકે નિમણુંક કરાતા મહિલા પાંખ દ્વારા સન્માન કરાયુ

0
4

બ્રમ્હ સમાજ નું ગૌરવ એડવોકેટ અને નોટરી,કોર્પોરેટર છાયા બેન કે ત્રિવેદી ની નિયુક્તિ ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ (રાજ્ય કક્ષા) દ્વારા ગાંધીનગર જિલ્લા મહિલા પ્રમુખ તરીકે જવાબ દારી સૌપવામા આવી છે તે બદલ બ્રમ્હ સમાજ ની મહિલા પાંખ દ્વારા છાયા બેન ને શુભેચ્છાઓ આશીર્વાદ પાઠવ્યા.

બનાસ ગૌરવ દૈનિક ન્યૂઝ
જીતેન્દ્ર પટેલ અડાલજ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here