ચાણસ્મા ના મહેસાણા રોડ આવેલ પર હોમ પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે કોરોના વેકિસન વિદ્યાથીઓને આપવામાં આવી

0
6


ચાણસ્મા હાઇવે હોમ પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે વિદ્યાથીઓને કોરોના ની વેકિસન આપવામાં આવી
જેમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર અધિકારીશ્રી દ્વારા વિદ્યાથીઓને સમજ આપવામાં આવી હતી
ત્યારબાદ વેકિસનેશન શરૂ કરવામાં આવી હતી


આ સમયે સ્કુલના આચાર્યશ્રી તેમજ પ્રમુખશ્રી. ઉપપ્રમુખશ્રી. મંત્રીશ્રી તેમજ ટ્રસ્ટીઓ તેમજ આરોગ્ય સ્ટાફ.સ્કુલ સ્ટાફ.અને વિદ્યાથીઓ ની ઉપસ્પિતિમાં આજે હોમ પબ્લિક સ્કૂલ ની અંદર વિદ્યાથીઓ અને વિદ્યાથી નીઓ ને તેમની સુખાકારી જળવાય તે માટે કોરોની વેકિસનનો પહેલો ડોજ આપવામાં આવ્યો હતો
રીપોટર.કમલેશ પટેલ. પાટણ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here