કુબાધરોલ ગામે એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ ડે. ની ઉજવણી કરવા માં આવી.

0
5

તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડોક્ટર કટારા ના માર્ગદર્શન હેઠળ યોજાયો કાર્યક્રમ.

આજ રોજ વડાલી તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડો કટારા
સરના માર્ગદર્શન હેઠળ થેરાસણા phc ના કુબાધરોલ હાઇસ્કૂલ મા એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેશ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી . જેમાં કિશોરીઓ હાજરી આપી હતી. એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર દ્વારા એનીમીયા , ન્યુટ્રિશન વિશે IFA ગોળી વિશે તેમજ તેનાં ફાયદા વિશે માહીતી આપવામાં આપી.કિશોરીઓને મુંઝવતા પ્રશ્નો વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી કિશોરીઓને માસિક સમસ્યા અને માસિક વખતે રાખવાની સ્વચ્છતા વિશે સમજૂતી આપી સાથે સેનેટરી પેડ કેવી રીતે યોગ્ય નિકાલ કરવો તે સમજવામાં આવ્યું , વિવિધ શાકભાજી , ફળો, કઠોર વગેરે બતાવવામા આવ્યુ , પોષણ વિશે સમજાવ્યુ , માસિક અપ્રોન પહેરાવી સમજાવ્યુ, 40 કિશોરીઓ હાજર રહી, જેમાં એડોલેશન હેલ્થ ઓફિસર પીનાજ મનસૂરી તથા સ્કૂલ ના શિક્ષકો તથા આશા બેનો તથા આશા ફેસિલેટર હાજર રહ્યા હતા..

રિપોર્ટર..રમેશ પટેલ..વડાલી

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here