કાંકરેજ તાલુકાના વડા ગામના સ્વ શ્રી જેવી શાહ ના પનોતા પુત્ર ની પ્રદેશ કારોબારી માં નિમણુક…

0
12

કાંકરેજ તાલુકાના વડા ગામના સ્વ શ્રી જેવી શાહ ના પનોતા પુત્ર શ્રી હર્સદભાઈ જયંતીભાઈ શાહ ની ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ કિશાન મોરચાની પ્રદેશ કારોબારી સભ્ય તરીકે નિમણુક કરવામાં આવી હતી જે બદલ આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

અહેવાલ શ્રી વેલાભાઈ પરમાર બનાસકાંઠા..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here