કાંકરેજ તાલુકાના ” પ્રા.આ. કેન્દ્ર ઉણ ખાતે યોજાયેલ સગર્ભા તપાસ કેસ “

0
10

આજ રોજ તા: 24/11/21 ના રોજ પ્રા. આ. કે. ઉણ ખાતે માનનીય શ્રી મુખ્ય જીલ્લા આરોગ્ય અધિકારી સાહેબ શ્રી અને મેડિકલ ઓફીસર શ્રી ડૉ. વીરેન.આર. રાવળ ના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ હાલમાં ચાલતી વૈસ્વિક કોરોના મહામારી અંતર્ગત સગર્ભા મહિલાઓ માટે વિના મુલ્ય આરોગ્ય તપાસ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ
આ કેમ્પમાં પ્રા. આ. કે. ઉણ ના મ. પ. હે. સુ. ફી. હે. સુ. એકાઉન્ટર , તમામ ફી. હે. વ. મ.હે. વ તથા આશા બહેનો તથા સગર્ભા બેનો હાજર રહેલ
સગર્ભા કેમ્પમાં ઉણ તથા આજુ બાજુ ના ગામની કુલ 32 સગર્ભા બહેનો એ કેમ્પ નો લાભ લીધેલ. સગર્ભા ની તપાસ માટે ગાયનેકોલોજીસ્ટ ડૉ. રમેશભાઈ ચૌધરી ( KG. હોસ્પિટલ થરા ) સાહેબ શ્રી દ્વારા સગર્ભા બહે નોની આરોગ્ય તપાસ તથા સંપૂર્ણ લેબોરેટરી તપાસ તથા પોષણ માટે 500 ગ્રામ મગ નું વિતરણ કરવામાં આવેલ…

અહેવાલ શ્રી વેલાભાઈ પરમાર

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here