કાંકરેજ તાલુકાના નાથપુરા ગામે BSF માં જમ્મુ કાશ્મીર માં ટ્રેનિગ પુરી કરી માદરે વતન 3 વીર જવાનો નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું..

0
9

બી.એસ.એફ જવાનોનું DJ ના તાલે વાજતે ગાજતે સ્વાગત કર્યું
જેટલું સન્માન દેશના જવાનોને મળ્યું તેટલું સન્માન બીજા કોઈને મળતું નથી
નાથપુરા ગામના 3 યુવાનો 6મહિના પહેલા ટ્રેનિગ પુરી કરી માદરે વતન પાછા ફરતા તેના માતા પિતાએ કુરબાન કરી દીધા હોય ફોજ માં દેશની રક્ષા કરવા માટે મોકલી આપ્યા હતા
જો કે તેમની સફળતા પૂર્વક ટ્રેનિગ પુરી કરતા જવાન માદરે વતન પાછા આવતા તેના પરિવાર જનોએ તથા ગમાંના લોકોએ હર્ષ ના આંસુ સમાતા ન હતા.
બનાસકાંઠા જીલાના કાંકરેજ તાલુકા ના નાથપુરા ગામમાં 3 વીર જવાનો ટ્રેનિગ પુરી કરી આવતા વીર જવાનોનું નાથપુરા ગામના લોકોએ DJ ના હર્ષ ઉલાસ થી તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું.
બી.એસ.એફ 3 જવાનો ટ્રેનિગ પુરી કરી માદરે વતન ફર્યા(૧)ઠાકોર પ્રવિણ ભાઈ
(૨)સુથાર હિતેશ ભાઈ
(૩)રબારી મુકેશ ભાઈ
ઠાકોર સમાજ સુથાર સમાજ રબારી સમાજ તથા ગામનું ગૌરવ વધાર્યું હતું..

અહેવાલ શ્રી વેલાભાઈ પરમાર …કાંકરેજ બનાસકાંઠા

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here