કાંકરેજ તાલુકાના દેવપુરા થી વીઠલોદ નો કાચો માર્ગ સદીઓ થી બિસ્માર હાલતમાં….

0
6

કાંકરેજ તાલુકાના વીઠલોદ નો કાચો માર્ગ સદીઓ થી બિસ્માર હાલતમાં છે જ્યાં કાંકરેજ તાલુકાના ની દેવપુરા ની પચાયત માં આવતું વીઠલોદ આવેલું છે વીઠલોદ ની દેવપુરા અંતર અંદાજિત 2 કિલો મીટર કાચો માર્ગ સદીઓ બિસમાર હાલત માં જોવા મળી રહ્યો છે હાલ માં વરસાદી મોસમ ને લઈને રસ્તામાં કાદવ કીચડ માં લોકો ચાલવા માટે મજબૂર બન્યા છે. દેવપુરા મુકામે દૂધ ડેરી આવેલી છે તેમજ દેવપુરા મુકામે પ્રાથમિક શાળા આવેલી છે. દરેક દૂધ ડેરી માં દૂધ ભરાવતા લોકો તેમજ શાળા ના બાળકો કાદવ કીચડ માં ચાલવા મજબૂર બન્યા છે. દેવપુરા ગ્રામ પંચાયત કચેરી ખાતે તલાટી મંત્રી મંત્રી તેમજ ગામના સરપંચ શ્રી ને ગામના લોકો દ્વારા રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ પણ વતા ધ્યાન માં લેવામાં આવતી નથી. તો સુ આ મીડિયા ના અહેવાલ થી અર્થ તંત્ર જાગશે ખરા એ આવનાર સમય જ બતાવશે….અહેવાલ શ્રી વેલાભાઈ પરમાર.. કાંકરેજ બનાસકાંઠા

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here