કલોલ પિયજ કેનાલ પાસે સાધુની આડમાં લૂંટ નો ધંધો કરનારા બે ને ઝડપી પાડતી ગાંધીનગર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ.

0
35

કલોલ પિયજ કેનાલ પાસે સાધુની આડમાં લૂંટ નો ધંધો કરનારા બે ને ઝડપી પાડતી ગાંધીનગર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ.

નાગાબાવા નો વેશ ધારણ કરી આશ્રમ નું સરનામું પૂછવાના બહાને સોનાના દાગીના સેરવી લેતા બે સગા ભાઈઓ ને ઝડપી પાડતી ગાંધીનગર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ.

સોનાના દાગીના તેમજ રોકડ રકમ મળીને રૂ. 4.72 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરતી ગાંધીનગર ક્રાઈમ બ્રાન્ચ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here