આજ રોજ હારીજ તાલુકા ના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર નાણા ખાતે પહેલી વાર 18 થી 44 વય જૂથના લોકોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું,

0
91

આજ રોજ હારીજ તાલુકા ના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર નાણા ખાતે પહેલી વાર 18 થી 44 વય જૂથના લોકોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું,જેમાં 18 થી 44 વય જૂથના સભ્યો કોવિન લિંક પર સેલ્ફ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યા બાદ રસીકરણ કેન્દ્ર પર આવી ને રસીકરણ કેન્દ્ર પર આધાર કાર્ડ અને મોબાઇલ નંબર સાથે વેરિફિકેશન કરાવ્યું હતું, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર,નાણા ખાતે તારીખ ,6/6/2021 ના રોજ 200 લોકો દ્વારા કોવીન લિંક પર સેલ્ફ રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું અને 170 જેટલા 18 થી 44 વય જૂથના લોકો એ કોવીડ 19 ની ગાઈડ લાઈનનું સંપૂર્ણ પાલન કરી કો વેક્સિન નો પ્રથમ ડોઝ લીધો હતો,કોઈ પણ લાભાર્થી ને કોઈ પણ પ્રકારની આડ અસર જોવા મળી ન હતી કે કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ પણ પડી ન હતી.
આ રસીકરણ કેન્દ્ર પર આયુષ મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. મીરાબેન સુથાર અને મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ સુપર વાઇઝર શ્રી રસિકજી ઠાકોર દ્વારા મોનીટરીંગ અને સુપરવિઝન કરવામાં આવ્યું હતું,તેમજ mphw શ્રી શૈલેષભાઈ ચૌધરી દ્વારા વેરિફિકેશન તેમજ એન્ટ્રી અને સુનિતાબેન પરમાર દ્વારા વેક્સિન આપવામાં આવી હતી,તેમજ અલ્પેશભાઈ ચૌધરી દ્વારા રજિસ્ટ્રેશન અંતર્ગત કામગીરી તેમજ ગામના આશા બેનો શ્રીમતી રમીલાબેન ચૌધરી અને સૂર્યાબેન પ્રજાપતિ, અને હાર્દિકભાઈ દ્વારા કામગીરી કરવામાં આવી હતી…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here