રિપોર્ટર ની નિમણૂક કરવાની છે

0
132
સમગ્ર ગુજરાતમાં BG NEWS / BB News ચેનલ (A Unit of Banas Gaurav News Network) તેમજ બનાસ ગૌરવ / બનાસ બચાવો સાપ્તાહિક માટે  રિપોર્ટર નિમણૂક કરવાની છે*

*સંપર્ક* :
*નિલેશ પટેલ*
*મો.73836 84877*
*( વોટ્સએપ મેસેજ કરવો)*
સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવશે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here