પુંસરી ગાંમમાં કિશોર મૈત્રીપૂર્ણ આરોગ્ય કેમ્પ કરવામાં આવ્યો

0
7

સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ તાલુકા માં આર.કે.એસ.કે પોગ્રામ અંતર્ગત પુંસરી સબ-સેન્ટર ખાતે કિશોર મૈત્રીપૂર્ણ આરોગ્ય કેમ્પ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં કિશોર કિશોરીઓને આરોગ્યલક્ષી માહીતી તેમજ આરોગ્યની તપાસ કરવામાં આવી જેમાંવજન,ઉંચાઇ,
બી એમ આઇ અને એચ.બી કરવામાં આવ્યું,જેમાં મેડીકલ ઓફિસર ભાવેશભાઇ પરમાર સર દ્વારા એનેમિયા તેમજ આઇએફએ ગોળી વિશે,આંગણવાડી સુપરવાઇઝર બેન દ્વારા પણ પોતાની સ્વચ્છતા અને સાપસીડી ગેમની પ્રવૃતિ કરવામાં આવી અને માસિક વિશે પણ એપરોન દ્વારા સમજાવવામાં આવ્યું,એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર દિપક સુતરીયા દ્વારા પોષણ અને મેન્ટલ હેલ્થ,ફિહેવ રાજેશ્વરીબેન દ્વારા માસિક ચક્ર અને તે દરમિયાનની સ્વચ્છતા વિશેનું આરોગ્યલક્ષી માર્ગદર્શન આપ્યુ હતું અને સેનેટરી પેડ નું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.જેમાં 
મેડીકલ ઓફિસર
,એમ પી એચ એસ,
એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર,ફીહેવ,આંગણવાડી સુપરવાઇઝર બેન તેમજ આશાબેન અને આંગણવાડી કાર્યકર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

કમલેશ પટેલ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here