તલોદ ના અણીયોડ ગાંમની આંગણવાડી 1 માં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી

0
14

સાબરકાંઠા જિલ્લાના તલોદ તાલુકા ના અણીયોડ ગાંમની આંગણવાડી 1 માં એડોલેશન હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી જેમાં એડોલેશન હેલ્થ કાઉન્સેલર દ્વારા પોષણ,પર્સનલ હાઇજીન, તરુણાવસ્થામાં થતાં ફેરફારો,માસિક સ્ત્રાવ અને તે દરમિયાનની સ્વચ્છતા,જાતીય અને પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય,ઓછી ઉંમરમાં લગ્ન,આઇએફએ અને એલ્બેંડાઝોલ ગોળી વિશે માહીતી આપી અને વજન ઉંચાઇ અને બીએમઆઇ કરવામાં આવ્યું તેમજ કિશોરીઓને સેનેટરી પેડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યુ.

કમલેશ પટેલ તલોદ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here