ડીસા તાલુકા ગામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં કચેરી ખાતે તૈયારીને આખરી ઓપ અપાયો..

0
4

સમગ્ર ગુજરાત ગામ પંચાયતી ચુંટણીની તારીખ નજીક આવી રહી છે ત્યારે ચૂંટણીપંચ દ્વારા ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીની તૈયારી ને લઈને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે જ્યારે આ વખતે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી બેલેટ પેપરથી જવાની હોય ચૂંટણી અધિકારીઓ દ્વારા તમામ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી રહી છે જે અંતર્ગત આજે ડીસાની મામલતદાર કચેરી ખાતે ગ્રામ પંચાયતની ચુંટણીને અનુલક્ષીને તૈયારીઓ આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યો હતો જેમાં ગામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં મતદાન બુથ પર ફરજ બજાવતા બીએલઓને કોરોના સંક્રમણથી બચવા માટે ચુંટણી વિભાગ દ્વારા પીપીએ કીટ સાથે માસ્ક સાથે સેનેટાઈઝની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી જેમાં ચુંટણી મતદાન મથકો પર ફરજ બજાવતા તમામ કર્મચારીઓને પીપીએ કીટ ફરજીયાત માસ્ક પહેરીને ફરજ બજાવનાની રહેશે સાથે સાથે મતદાન મથકો પર સેનેટાઈઝ પર મુકવામાં આવશે જ્યારે આજે ડીસા તાલુકાના ગામ પંચાયતની ચૂંટણીના બુથ પર બેલેટ પેપરના ડબ્બાઓ ગાડીઓ મારફતે રવાના કરવામાં આવ્યા હતા ગામ પંચાયતની ચૂંટણી અનુલક્ષીને પોલીસ દ્વારા પર શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન થાય તે માટે દરેક ગામ પંચાયતના મતદાન મથકો પર પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવશે ત્યારે ડીસા તાલુકાના ગામ પંચાયતની ચૂંટણીને અનુલક્ષીને ચુંટણી પંચ દ્વારા તમામ તૈયારીઓ આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here