અમે 1 કિલો ના 100 રૂપિયા આપીશું અને સાથે પશુઓ માટે ની ચાટ તેમજ લાકડાનું ચકલી ઘર ફ્રી આપીશું.

0
10

માં પશુપ્રેમ વાત્સલ્ય ફાઉન્ડેશન દ્વારા પાલનપુર તેમજ આજુબાજુ ગામડામાં થી ઉતરાયણ બાદ ધાબા, અગાશી, ગલી, મોહલ્લા માં દોરીઓ પડી હોય એ ભેગી કરી ને અમને આપો. અમે 1 કિલો ના 100 રૂપિયા આપીશું અને સાથે પશુઓ માટે ની ચાટ તેમજ લાકડાનું ચકલી ઘર ફ્રી આપીશું. ઓછી દોરી લઈને આવતા બાળકોને અમે પેન્સિલ, ચોપડા જેવી ભણવા ની વસ્તુઓ આપીશું. દોરીના ગુચ્છા આપવા પટેલ નિકુલ 8200269438 નો સંપર્ક કરવો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here