અંબાજી ભાદરવી પૂનમના મેળામાં આવતા પદયાત્રીઓ અને માઇભક્તોને ઉપરોક્ત QR કોડ સ્કેન કરવાથી સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ વ્યવસ્થાઓની સંપૂર્ણ માહિતી મળી રહેશે

0
19

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here